Fiscaal attest

Fiscaal Attesten

Sinds dit 2022 zijn er nieuwe fiscale attesten, deze vind u in de bijlage, en deze bevatten een paar kleine aanpassingen. Dit attest heeft betrekking tot de kampen van de zomer van vorig jaar (2022). Indien u hier gebruik van wilt maken gelieve dan de ontbrekende info in te vullen en terug door te sturen naar mij. Ik zal dit dan ondertekenen en terugsturen waarna u het kunt meegeven met de belastingen. Hieronder vindt u nog wat extra praktische informatie.

TEMPLATE

Veranderingen

  • Op het nieuwe fiscaal attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van het kind als ouder (betaler van de opvangkost);
  • De gegevens v/d fiscale attesten worden in februari 2023 opgeladen in Belcotax-On-Web;
  • Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belangstelling van 2023 (indien deze digitaal wordt doorgegeven).

Praktisch

Voor wie zijn kampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar.

Wordt een lid 14 (21) jaar tijdens de activiteit? Dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag voor het attest.

Tip

  • Als je werkt met een papieren versie komt de fiscale aftrekbaarheid niet automatisch op het belastingbrief.

Punt 4: ‘Periode waarin het kind is opgevangen’

In het Fiscaal attest moet u bij punt 4 onder andere de periode van het kamp en het dagtarief invullen. Omwille van het feit dat het kampgeld dit jaar is opgeslagen zal ik het tarief per dag hieronder nog is oplijsten om verwarring te vermijden.

Tak

Dagtarief

Kleine takken: Deugnieten, Kapoenen, Welpen, Kabouters, Wouters

13 EUR

Grote takken: Jong-givers, Jong-verkenners, Jong-gidsen

12 EUR = 11 EUR+ Bus

Grote takken: Givers, Verkenners, Gidsen, Jin

Zijn 14+ en komen niet in aanmerking

Heeft u nog vragen over de regeling van de komende vergaderingen of over iets anders? Stuur gerust een mailtje terug naar groepsleiding@scoutsherent.be.